Informacja o stypendium szkolnym

Istnieje możliwość otrzymania stypendium szkolnego. Podstawowe warunki uprawniające do ubiegania się o stypendium:   miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia nie może być wyższy niż 514,00 zł uczeń musi mieszkać na terenie Warszawy ( uczniowie mieszkający poza Warszawą mogą składać wnioski o stypendium w miejscu swojego zamieszkania). wnioski są dostępne u pedagoga szkolnego lub na stronie www.edukacja.warszawa.pl  w zakładce Dla ucznia i rodzica – Pomoc socjalna dla ucznia. wszystkie dochody w rodzinie muszą byś udokumentowane zaświadczeniem lub oświadczeniem wnioskodawcy z dopisaną klauzulą o treści ,, Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za…

Read More