Maturzyści na wykładzie w Warszawskiej Szkole Zarządzania

wsz

W poniedziałek 6 listopada klasa 3C oraz uczniowie zdający maturę z wiedzy o społeczeństwie uczestniczyli w wykładzie poprowadzonym przez prof. dr hab.  Pawła Sorokę z Warszawskiej Szkoły Zarządzania. Prof. dr hab. Pan Paweł Soroka studiował nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizując się w stosunkach międzynarodowych. W 1985 roku na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW obronił pracę doktorską pt. „Teorie podejmowania decyzji w amerykańskiej nauce o stosunkach międzynarodowych”. Była to niezwykle interesująca lekcja, która nie tylko poszerzyła naszą wiedzę na temat pozycji Polski w Unii Europejskiej, ale również praktycznie pokazała, jak…

Read More