Dzień Patrona

wst_małe

Dzień Patrona naszej szkoły stał się okazją do przeżyć artystycznych. W obecności rodziców i radnych Dzielnicy Wola uczniowie zaprezentowali widowisko filmowo – teatralne. Przygotowany film przybliżył widzom historię szkoły oraz życie i działalność naszego Patrona Jacka Kuronia. Oglądający zapoznali się tez z efektami licznych remontów przeprowadzonych w szkole. Zwieńczeniem projekcji było połączenie sztuki teatralnej z filmem sprzed 110 lat pod tytułem „Pruska Kultura”. Widowisko przygotowali uczniowie Projektu Scena – Nówka Sztuka, który działa od jesieni ubiegłego roku. Po projekcji Radny Dzielnicy Wola p. Kamil Giemza  przeciął wstęgę symbolicznie oddając wyremontowany…

Read More