Podręczniki

Zapraszamy do zapoznania się z podręcznikami i programami nauczania w roku szkolnym 2018/2019 Klasa 1 a psychologiczno – społeczna Klasa 1b politologiczna Klasa 1c dziennikarska Klasa 1d teatralno – filmowa Klasa 1e medyczna Klasa 2a Klasa 2b Klasa 2c Klasa 2d Klasa 2e Klasa 3a Klasa 3b Klasa 3c Klasa 3d i 3f Klasa 3e Uczniów klas pierwszych prosimy o niekupowanie podręczników do języków obcych, na początku roku zostanie przeprowadzony egzamin, którego wyniki przyporządkują uczniów do grup.

Read More