Dzień tłumacza w Kuroniu

Dla zwykłego czytelnika tłumacz jest często niewidoczny, a od jego pracy translatorskiej tak dużo zależy jeżeli chodzi o odbiór dzieła literackiego. Międzynarodowy Dzień Tłumacza obchodzony jest w rocznicę śmierci św. Hieronima, który żył w latach 347- 420 n. e. i który przetłumaczył Biblię z języka greckiego i hebrajskiego na język łaciński. Jego przykład Biblii nazywany jest Wulgatą, a praca nad nią zajęła mu 24 lata. Świadczy to o tym, jak pracochłonna i wymagająca pokory wobec autora, dzieła jak i własnych umiejętności jest praca tłumacza. Słusznie więc św. Hieronim został patronem…

Read More