Pożegnanie

„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba Podnoszą z ziemi przez uszanowanie Dla darów Nieba… Tęskno mi, Panie…” Kamil Cyprian Norwid   Z głębokim żalem żegnamy profesor Ewę Saulewicz, polonistkę, osobę twórczą, która inspirowała młode pokolenie do działania,  wspaniałą koleżankę, osobę ciepłą i wrażliwą. Łączymy się w żalu z rodziną i wszystkimi, którzy nosili Ewę w sercu.     Koleżanki, koledzy, uczniowie

Read More