Maturzyści na wykładzie w Warszawskiej Szkole Zarządzania

wsz

W poniedziałek 6 listopada klasa 3C oraz uczniowie zdający maturę z wiedzy o społeczeństwie uczestniczyli w wykładzie poprowadzonym przez prof. dr hab.  Pawła Sorokę z Warszawskiej Szkoły Zarządzania.
Prof. dr hab. Pan Paweł Soroka studiował nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizując się w stosunkach międzynarodowych. W 1985 roku na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW obronił pracę doktorską pt. „Teorie podejmowania decyzji w amerykańskiej nauce o stosunkach międzynarodowych”. Była to niezwykle interesująca lekcja, która nie tylko poszerzyła naszą wiedzę na temat pozycji Polski w Unii Europejskiej, ale również praktycznie pokazała, jak będą wyglądały nasze zajęcia za kilkanaście miesięcy, kiedy to zasiądziemy w wykładowych salach jako studenci.
Pan profesor Soroka poruszył wiele istotnych kwestii związanych z Polską i jej przynależnością do Unii Europejskiej, przedstawił korzyści, jakie płyną z jej członkostwa oraz udowodnił, że obecna pozycja Polski w UE jest znacząca – jesteśmy krajem, który nieustannie się rozwija i dąży do dalszego rozwoju. Czego przejawem jest wspólna inicjatywa Polski i Szwecja skierowana do krajów byłego ZSRR, zwana „Partnerstwem Wschodnim”. Wykład był rzeczowy i przydatny w kontekście naszego przygotowania do egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie.
Na koniec wykładu mogliśmy zadawać pytania, padły m.in. takie, jak:

  • W jaki sposób Polska może wzmocnić swoje miejsca w UE ?
  • Jakie mogą być skutki wejścia Ukrainy do UE ?

Spotkanie z wykładowcą stanowiło inaugurację nawiązanej współpracy pomiędzy naszym liceum a Warszawską Szkołą Zarządzania. Czekamy na następne spotkanie, które odbędzie się na terenie uczelni.

 

Related posts