Tydzień Konstytucyjny – 29. XI 2017 r.

IMG_20171129_103323

W ramach Tygodnia Konstytucyjnego gościliśmy w naszej szkole pana profesora Pawła Wilińskiego, wykładowcę Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pan Profesor jest specjalistą od prawa karnego, wieloletnim pracownikiem Trybunału Konstytucyjnego, był także sędzią w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu.

Prof. Paweł Wiliński poprowadził zajęcia warsztatowe z uczniami klas I b i II b (profil politologiczny).

W ramach zajęć uczniowie podzieleni na grupy mieli ustalić zasady pobytu na bezludnej wyspie. Każda z grup uzgadniała ze sobą zasady funkcjonowania w grupie, kwestię podejmowania decyzji, obrony przed zagrożeniem, podziału dóbr i wielu innych spraw.

To co właśnie zrobiliście, to napisaliście konstytucję swojej społeczności. Tak właśnie, nie inaczej, w pewnym uproszczeniu wygląda proces uchwalania ustawy zasadniczej.

Uczniowie w ramach swoich grup podeszli do kwestii ustroju swojej bezludnej wyspy rozmaicie. Dla jednych najważniejszą sprawą było ustalenie podziału dóbr materialnych, u innych podział zadań, a inni akcentowali normy współżycia społecznego czy też przywództwa

„W razie zagrożenia władzę przejmuje Erwin”- w takim razie jak określić stan zagrożenia? Kto i w jakim trybie go określa? Czy nie jest to przepustka do władzy nieograniczonej?

Dziękujemy za niezwykle ciekawe i twórcze zajęcia!

Organizatorzy wydarzenia: Rafał Drużdżel i Tomasz Żabka, nauczyciele wiedzy o społeczeństwie.

IMG_20171129_103333 IMG_20171129_103338 IMG_20171129_103323

Related posts