Warsztaty „O promieniotwórczości naturalnej badanej przez Marię Skłodowską-Curie”

20170201_134741

14 lutego br. grupa młodzieży, z klasy o profilu medycznym pod opieką p. A. Szołuchy uczestniczyła w zajęciach warsztatowych „O promieniotwórczości naturalnej badanej przez Marię Skłodowską-Curie”. Organizatorem zajęć był Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego i Polskie Towarzystwo Chemiczne. Projekt -wspierany przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy. Zajęcia rozpoczęły się wykładem „ O promieniowaniu jonizującym wokół nas”. Na seminarium uczniowie przypomnieli wiadomości omawiane na lekcjach chemii.

Następnie, młodzież pod opieką naukowców wykonywała samodzielnie doświadczenia chemiczne.

Tematyka doświadczeń:

1.W poszukiwaniu skradzionego chlorku potasu i stabilności.

Zadaniem młodzieży było odnalezienie porcji substancji, skradzionej z pewnej firmy farmaceutycznej i ukrytej na terenie Wydziału Chemii UW.

2. Sposoby osłabiania promieniowania jonizującego α, β γ .

Na tych zajęciach uczniowie zapoznali się z właściwościami materiałów stosowanych do ochrony przed promieniowaniem jonizującym.

3. Energetyka jądrowa, a inne sposoby pozyskiwania energii.

Na tych zajęciach młodzież zapoznała się z metodą rozdzielania pierwiastków obecnych w wypalonym paliwie jądrowym.

4. Promieniotwórczość potasu K-40, naturalnego izotopu obecnego w życiu codziennym.

Na tych zajęciach młodzież badała m.in. jakie rodzaje promieniowania są emitowane przez izotop potasu K-40 .

Szczegółowe informacje

Related posts