Pożegnanie

„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba…
Tęskno mi, Panie…”

Kamil Cyprian Norwid

 

Z głębokim żalem żegnamy profesor Ewę Saulewicz, polonistkę, osobę twórczą, która inspirowała młode pokolenie do działania,  wspaniałą koleżankę, osobę ciepłą i wrażliwą.

Łączymy się w żalu z rodziną i wszystkimi, którzy nosili Ewę w sercu.

 

 

Koleżanki, koledzy, uczniowie

Related posts