Ogłoszenie dla kandydatów

Kandydaci powinni dostarczyć oryginały świadectw i zaświadczenia o wyniku egzaminu, 3 zdjęcia, kartę zdrowia oraz wypełnioną deklarację wyboru i uczęszczania na zajęcia (deklaracja dostępna w zakładce rekrutacja).

Related posts