O SZKOLE

OV8A0792

CXIX Liceum Ogólnokształcące im.Jacka Kuronia w Warszawie

ul. Złota 58
00-821 Warszawa
tel. 620-11-41
fax.620-27-05
e-mail: sekretariat@zlota58.edu.pl

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

DZWONKI

0. 7.10-7.55

1. 8.00-8.45

2. 8.50-9.35

3. 9.45-10.30

4. 10.40-11.25

5. 11.40-12.25

6. 12.35-13.20

7. 13.30-14.15

8. 14.20-15.05

9. 15.10-15.55

CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia jest szkołą publiczną, prowadzoną przez Miasto Stołeczne Warszawa. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

Nasze liceum istnieje od 1998 roku. Na patrona szkoły nasi uczniowie wraz z rodzicami i nauczycielami wybrali w 2008 roku Jacka Kuronia. Indywidualny styl, otwartość na świat, tolerancja, działalność społeczno-polityczna zadecydowały o wyborze tej osobistości, bowiem jak sam mówił „trzeba żyć po ludzku to tworzyć i kochać, wspólnie z drugim człowiekiem tworzyć wspólny świat”.

Wielostronne zainteresowania naszego Patrona wykorzystują nasi uczniowie m.in. poprzez udział w akcjach propagujących tolerancję i wielokulturowość we współczesnym świecie.

Szkoła promuje aktywny i zdrowy tryb życia poprzez organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych, zielonych szkół, wyjazdów zagranicznych i krajowych. Ponadto klasy uczestniczą w zajęciach pozaszkolnych rozwijających ich wiedzę o świecie i kulturze europejskiej, lekcjach muzealnych, warsztatach, kursach dotyczących polskiej szkoły filmowej, odwiedzają Sejm RP, Pałac Prezydencki, uczestniczą w konferencjach, szkoleniach i wykładach uniwersyteckich.

Certyfikaty i wyróżnienia

  • Szkoła z pomysłem na kulturę – Prezydent m.st. Warszawy
  • Szkoła z pomysłem na aktywność społeczną – Prezydent m.st. Warszawy
  • Szkoła Odkrywców Talentów – tytuł nadany przez Ministra MEN
  • Szkoła Talentów – specjalne wyróżnienie nadane przez Urząd Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

Młodzież ma możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań:

a) w wolontariacie

Wolontariat w CXIX LO im. Jacka Kuronia powstał w 2004 r. z inicjatywy uczniów oraz nauczycieli, p. Katarzyny Sarnackiej i p. Sylwii Skowrońskiej.

Na stałe współpracujemy z:

– Instytutem Reumatologicznym,

– Fundacją „Dzielna Matka”,

– Schroniskiem na Paluchu,

– Szkołą Przysposabiającą,

Od lat nasza szkoła uczestniczy w Akcji „Góra Grosza”. Organizujemy również okazjonalne zbiórki żywności, ubrań i środków czystości dla potrzebujących. Oddajemy honorowo krew.

b) w Teatrze Stopa 

„Stopa” to amatorski teatr młodzieżowy w naszej szkole. W zajęciach teatralnych mogą brać udział wszyscy zainteresowani uczniowie bez względu na kierunek kształcenia. Przesłuchania chętnych odbywają się na początku roku szkolnego i służą rozpoznaniu zainteresowań i predyspozycji osób, które chcą brać udział w tego typu przedsięwzięciu.

Wspólna zabawa pod kierunkiem instruktora w teatrze szkolnym służy rozwijaniu zainteresowań uczniów oraz ich indywidualnych zdolności aktorskich, tanecznych, muzycznych, plastycznych i literackich. Praca skupia się na doskonaleniu warsztatu aktorskiego młodzieży w zakresie m. in. operowania głosem, improwizacji dramowych, poruszania się na scenie, świadomości ciała, tańca. Najistotniejszy wydaje się proces tworzenia spektaklu pobudzający możliwości kreacyjne młodych ludzi, którzy zgodnie z ideą teatru chcą „zostawić swój ślad”.

Wśród wystawianych przez teatr spektakli były m.in.: “Damy i huzary”, „Iliada”, „Wesele”, „Tristan”, “Testament psa”, “Pamiętnik znaleziony w Saragossie”, “Belle ĕpoque”, „Następna stacja rewolucja” oraz “Porozmawiajmy jak zwierzęta”.

Teatr na stale współpracuje z Teatrem Polskim w Warszawie oraz Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej. Realizuje warszawskie programy edukacji kulturalnej: ZAMEK i SMOK. Teatr odnosi wielkie sukcesy artystyczne, a nasza szkoła jest ważnym punktem na kulturalnej mapie Warszawy.

c) w profesjonalnym studiu filmowym – Złota 58

Studio Złota 58 działa od trzech lat. Odbywają się w nim warsztaty dziennikarskie, telewizyjne, zajęcia z edukacji filmowo-teatralnej. Studio wyposażone jest w: green box, system oświetlenia, kamery, mikrofony, telepromter, statywy, kran kamerowy i slider.
W ramach zajęć i warsztatów uczniowie mają możliwość poznania tajników sztuki filmowej i telewizyjnej. Poznają warsztat dziennikarski, oswajają się z mikrofonem, kamerą, światłem studyjnym, nabywają wiedzę o realizacji programów telewizyjnych, oraz doskonalą umiejętności w zakresie właściwego wykorzystywania nowoczesnych środków komunikacji. W studio realizowane są materiały filmowe wykorzystywane na innych zajęciach edukacyjnych takich jak: historia, wiedza o społeczeństwie czy prawo w praktyce. Studio współpracuje również ze szkolnym teatrem Stopa – w ramach tej współpracy młodzi adepci teatru mają możliwość analizowania swej gry aktorskiej, poprzez rejestrację prób i spektakli.

d) w projekcie językowym: Stolice Europy oraz w projekcie językowym „YouthMaSter”

Celem i założeniem głównym projektów językowych jest pogłębienie umiejętności językowych i kulturowych uczniów CXIX LO. W ramach wycieczek i warsztatów uczniowie realizują lekcje z zakresu języka obcego, wiedzy o kulturze, historii i geografii.

W ramach projektów młodzież odwiedziła:
-2008/2009 Londyn
-2009/2010 Paryż
-2010/2011 Włochy: Rzym, Florencja, Wenecja i Asyż
-2011/2012 Londyn
– 2012/2013 kraje Beneluxu
-2014/2015 Słowacja
– 2015/2016 Długopole – Zdrój
– 2016/2017 Polanica Zdrój

e) w szkolnym chórze

W szkolnym chórze uczniowie realizują swoje pasje i zainteresowania. Chór bierze udział we wszystkich uroczystościach i imprezach szkolnych, występuje również na imprezach organizowanych przez dzielnicę Wola oraz m.st. Warszawa. Uczniowie biorą udział w
wieczorkach solistów, gdzie mogą zaprezentować swój repertuar lub sprawdzić się w interpretacji twórczości znanych artystów. Występują zarówno przed szkolną społecznością oraz przed rodziną i przyjaciółmi. Chórzyści biorą również udział w zewnętrznych przeglądach muzycznych oraz przygotowują spektakle muzyczne dla społeczności szkolnej.

f) w Warszawskiej Lidze Debatanckiej

WLD opiera się na formule debat oxfordzkich, w której uczestniczą drużyny szkół warszawskich. W ramach przygotowań do debat uczniowie biorą udział w zajęciach kształtujących umiejętności autoprezentacji, argumentowania, przemawiania i sztuki kulturalnego dyskutowania. Tematyka debat (zarówno szkolnych, jak i prowadzonych w ramach Warszawskiej Ligi Debatanckiej) jest bardzo szeroka, dotyczy zarówno kwestii szkolnych, varsavianistycznych, filozoficznych, historycznych czy kulturalnych. Szkolna drużyna WLD istnieje w naszej szkole od siedmiu lat. W roku szkolnym 2016/2017 zajęcia prowadzone są w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.