SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA

Grono pedagogiczne 2019/2020:

Dyrektor:
mgr Teresa Wesołowska

Wicedyrektor:
mgr Zbigniew Wójcik

Nauczyciele:

Język polski:

mgr Małgorzata Ciuchcińska – wychowawczyni 1d

mgr Joanna Jałowiczor- urlop

mgr Marzena Mroczek – wychowawczyni 1c

mgr Agnieszka Pachulska – Górecka – wychowawczyni 1a

mgr Maria Szczepankowska – wychowawczyni 2d

mgr Jolanta Tulibacka – wychowawczyni 3b

Język angielski :

mgr Joanna Boratyńska – wychowawczyni 1g

mgr Iwona Chmielewska – wychowawczyni 3a

mgr Ewa Kinstler – wychowawczyni 1f

mgr Martyna Patyńska – wychowawczyni 1b

mgr Renata Popińska-Kalwa

mgr Magdalena Szymkowiak – wychowawczyni 1j

mgr Zofia Ustaborowicz-Sobiepanek

Język francuski:

mgr Dominika Bronz – wychowawczyni 3e

mgr Wojciech Giże – wychowawca 3d

Język niemiecki:

mgr Joanna Charchuła

mgr Dorota Wójcik-Wełpa – wychowawczyni 2a

Język hiszpañski:

mgr Zofia Datko

Język łaciński:

mgr Paweł Masłowski

Historia:

mgr Zbigniew Wójcik – wicedyrektor

mgr Elżbieta Sadowska – wychowawczyni 1h

mgr Sylwia Skowrońska – wychowawczyni 2e

mgr Aneta Woźniak – wychowawczyni 2b

Wiedza o społeczeństwie:

mgr Wojciech Nomejko – wychowawca 3c

dr Włodzimierz Sochacki

Wiedza o kulturze:

mgr Danuta Jończyk – Grądzka

Plastyka:

mgr Danuta Jończyk – Grądzka

Matematyka:

mgr Mariusz Kawecki

mgr Katarzyna Pyzik

mgr Jolanta Walczak – Cherubińska

Fizyka:

mgr Agnieszka Szołucha – wychowawczyni 2c

Geografia:

mgr Aneta Woźniak – wychowawczyni 2b

Biologia:

mgr Teresa Wesołowska – dyrektor

dr Michał Hoch

mgr Katarzyna Sarnacka

Chemia :

mgr Karolina Staszewska – wychowawczyni 1i

Przyroda:

dr Michał Hoch

Podstawy przedsiębiorczości:

mgr Wojciech Nomejko – wychowawca 3c

Edukacja dla bezpieczeństwa:

mgr Andrzej Szydłowski

Edukacja filmowa

mgr Wojciech Nomejko – wychowawca 3c

Wychowanie fizyczne:

mgr Agata Iwańska-Wójcik

mgr Beata Puchawka

mgr Rafał Sałapski

mgr Justyna Skubisz – Dąbrowska – wychowawczyni 1e

Informatyka:

mgr Wojciech Giże – wychowawca 3d

mgr Agnieszka Szołucha – wychowawczyni 2c

Religia:

s.  Cecylia Dudzik

mgr Danuta Zuchmańska

Etyka:

mgr Sylwia Gibaszek

Pedagog szkolny

mgr Robert Stańczyk

mgr Ilona Tyc – Abram

Psycholog:

mgr Dominika Bronz – wychowawczyni 3e

Psychologia zachowań społecznych:

mgr Dominika Bronz – wychowawczyni 3e

Prawo w praktyce

mgr Wojciech Nomejko – wychowawca 3c

Bibliotekarz

mgr Beata Jakubowska