SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA

Grono pedagogiczne 2018/2019:

Dyrektor:
mgr Teresa Wesołowska

Wicedyrektor:
mgr Zbigniew Wójcik

Nauczyciele:

Język polski:

mgr Małgorzata Ciuchcińska

mgr Joanna Jałowiczor- wychowawczyni 3c

mgr Agnieszka Pachulska – Górecka

mgr Maria Szczepankowska – wychowawczyni 1d

mgr Jolanta Tulibacka – wychowawczyni 3a

Język angielski :

mgr Iwona Chmielewska – wychowawczyni 2a

mgr Paweł Krasowski – wychowawca 1e

mgr Martyna Patyńska

mgr Renata Popińska-Kalwa

mgr Magdalena Szymkowiak

mgr Zofia Ustaborowicz-Sobiepanek

 

Język francuski:

mgr Dominika Bronz – wychowawczyni 2e

mgr Wojciech Giże – wychowawca 2d

 

Język niemiecki:

mgr Paweł Krasowski – wychowawca 1e

mgr Dorota Wójcik-Wełpa – wychowawczyni 1a

 

Język łaciński:

mgr Paweł Masłowski

 

Historia:

mgr Zbigniew Wójcik – wicedyrektor

mgr Aneta Woźniak – wychowawczyni 1b

mgr Sylwia Skowrońska – wychowawczyni 3d

 

Wiedza o społeczeństwie:

mgr Tomasz Żabka – wychowawca 2b

 

Wiedza o kulturze:

mgr Małgorzata Ciuchcińska

 

Matematyka:

mgr Katarzyna Pyzik

mgr Joanna Ryfa – wychowawczyni 3b

mgr Jolanta Walczak – Cherubińska

 

Fizyka:

mgr Agnieszka Szołucha – wychowawczyni 1c

 

Geografia:

mgr Aneta Woźniak – wychowawczyni 1b

 

Biologia:

mgr Katarzyna Sarnacka

mgr Teresa Wesołowska – dyrektor

 

Chemia :

mgr Martyna Patyńska

mgr Agnieszka Szołucha

Przyroda:

dr Michał Hoch

mgr Katarzyna Sarnacka

mgr Agnieszka Szołucha

mgr Aneta Woźniak

Podstawy przedsiębiorczości:

mgr Wojciech Nomejko – wychowawca 2c

mgr Zbigniew Wójcik – wicedyrektor

 

Edukacja dla bezpieczeństwa:

mgr Andrzej Szydłowski

Edukacja filmowa

mgr Wojciech Nomejko – wychowawca 2c

 

Wychowanie fizyczne:

mgr Wojciech Nomejko – wychowawca 2c

mgr Rafał Sałapski

mgr Justyna Skubisz – Dąbrowska – wychowawczyni 3e

mgr Agata Iwańska-Wójcik – wychowawczyni 3f

 

Informatyka:

mgr Agnieszka Szołucha – wychowawczyni 1c

 

Religia:

s.  Cecylia Dudzik

mgr Danuta Zuchmańska

 

Etyka:

mgr Sylwia Gibaszek

 

Pedagog szkolny

mgr Ilona Tyc – Abram

 

Psycholog:

mgr Dominika Bronz – wychowawczyni 2e

 

Psychologia zachowań społecznych:

mgr Dominika Bronz

 

Prawo w praktyce

mgr Wojciech Nomejko – wychowawca 2c

mgr Tomasz Żabka – wychowawca 2b

 

Bibliotekarz

mgr Beata Jakubowska

 

Samorząd szkolny