SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA

Grono pedagogiczne 2017/2018:

Dyrektor:
mgr Teresa Wesołowska

Wicedyrektor:
mgr Zbigniew Wójcik

Nauczyciele:

Język polski:

mgr Małgorzata Ciuchcińska – wychowawczyni 3d

mgr Joanna Jałowiczor- wychowawczyni 2c

mgr Agnieszka Pachulska – Górecka

mgr Ewa Saulewicz – wychowawczyni 1c

mgr Jolanta Tulibacka – wychowawczyni 2a

Język angielski :

mgr Iwona Chmielewska – wychowawczyni 1a

mgr Paulina Gaura – wychowawczyni 3a

dr Paweł Kosiorek

mgr Paweł Krasowski – wychowawca 3c

mgr Anna Łęcka

mgr Renata Popińska-Kalwa – urlop

mgr Zofia Ustaborowicz-Sobiepanek

 

Język francuski:

mgr Dominika Bronz – wychowawczyni 1e

mgr Wojciech Giże – wychowawca 1d

 

Język niemiecki:

mgr Paweł Krasowski – wychowawca 3c

mgr Dorota Wójcik-Wełpa – wychowawczyni 3f

 

Język łaciński:

mgr Paweł Masłowski

 

Historia:

mgr Zbigniew Wójcik – wicedyrektor

mgr Aneta Woźniak – wychowawczyni 3b

mgr Sylwia Skowrońska – wychowawczyni 2d

 

Wiedza o społeczeństwie:

mgr Rafał Drużdżel

mgr Tomasz Żabka – wychowawca 1b

 

Wiedza o kulturze:

mgr Małgorzata Ciuchcińska – wychowawczyni 3d

 

Matematyka:

mgr Katarzyna Pyzik

mgr Joanna Ryfa – wychowawczyni 2b

mgr Jolanta Walczak – Cherubińska

 

Fizyka:

mgr Leszek Piotrowicz

 

Geografia:

mgr Aneta Woźniak – wychowawczyni 3b

 

Biologia:

mgr Katarzyna Sarnacka

mgr Teresa Wesołowska – dyrektor

 

Chemia :

mgr Agnieszka Szołucha – wychowawczyni 3e

 

Podstawy przedsiębiorczości:

mgr Katarzyna Słomińska

 

Edukacja dla bezpieczeństwa:

mgr Danuta Polko

Edukacja filmowa

mgr Wojciech Nomejko

 

Wychowanie Fizyczne:

mgr Rafał Sałapski

mgr Justyna Skubisz – Dąbrowska – wychowawczyni 2e

mgr Agata Iwańska-Wójcik – wychowawczyni 2f

 

Informatyka:

mgr Wojciech Giże – wychowawca 1d

 

Religia:

s.  Cecylia Dudzik

s. Ludmiła Świerczyna

 

Etyka:

mgr Sylwia Gibaszek

 

Pedagog szkolny

mgr Ilona Tyc – Abram

 

Psychologia zachowań społecznych:

mgr Anna Szustak

 

Prawo w praktyce

mgr Rafał Drużdżel

 

Bibliotekarz

mgr Beata Jakubowska

 

Samorząd szkolny

Karolina Pawlak (3e) – przewodnicząca
Aleksandra Długołęcka (2f) – wice przewodnicząca
Hubert Koseła (2b) – skarbnik