Biblioteka

Poniżej znajduje się link do katalogu biblioteki szkolnej

https://m001345.molnet.mol.pl

 

UCZNIÓW, KTÓRZY BYLIBY ZAINTERESOWANI WSPÓŁPRACĄ Z BIBLIOTEKĄ SZKOLNĄ I UCZESTNICTWEM W PRZYGOTOWANIU WYDARZEŃ ORAZ POMOCĄ W PRACACH BIBLIOTECZNO – TECHNICZNYCH PROSZĘ O ZGŁOSZENIE SIĘ DO BIBLIOTEKI.  SPOTKANIA ODBYWAŁYBY SIĘ W CZWARTKI OD 14.50 DO 15.50 W RAMACH ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH.

DZIĘKUJĘ

Beata Jakubowska

Antologia niepodległości

Lista 44 tekstów Antologii Niepodległości

NARODOWE CZYTANIE W NASZEJ SZKOLE

Zainaugurowana przez Parę Prezydencką 28 lutego tegoroczna odsłona Narodowego Czytania odbywa się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym roku czytane będą aż dwie lektury: Przedwiośnie Stefana Żeromskiego i Antologia Niepodległości zawierająca 44 teksty. Wspólne czytanie Przedwiośnia odbędzie się w naszej szkole 7 września w piątek na lekcjach języka polskiego i innych. Zapraszam do udziału w wydarzeniu.

Beata Jakubowska

Narodowe czytanie

Informacja dla rodziców o realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w CXIX Liceum Ogólnokształcącym im. Jacka Kuronia

Informacja o czytelnictwie i Narodowym programie Czytelnictwa realizowanym w CXIX Liceum Ogólnokształcącym im. Jacka Kuronia w Warszawie

Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży

W RAMACH DOFINANSOWANIA Z NARODOWEGO PROGRAMU CZYTELNICTWA ZAKUPIONO NASTĘPUJĄCE POZYCJE

WTK

2017. 11 W RAMACH DOFINANSOWANIA Z NARODOWEGO PROGRAMU CZYTELNICTWA DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ZOSTAŁY ZAKUPIONE NASTĘPUJĄCE POZYCJE

2017.10 Międzynarodowy dzień tłumacza

dzień-tłumacza2

Dzień 30 września jest Międzynarodowym Dniem Tłumacza. Patronem tłumaczy jest św. Hieronim, autor pierwszego łacińskiego przekładu Biblii. Celem  wydarzenia jest zwrócenie uwagi na pracę tłumaczy w odbiorze obcojęzycznej literatury i kultury. Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich organizuje z tej okazji lekcje i warsztaty  w warszawskich liceach ogólnokształcących prowadzone przez polskich tłumaczy w celu przybliżenia młodzieży niektórych aspektów ich pracy. Czytając książkę literatury obcojęzycznej zwracamy uwagę na autora, rzadko dostrzegamy wkład tłumacza w odbiór tego dzieła, jego pracę translatorską oraz nazwisko. Z okazji Międzynarodowego Dnia Tłumacza gościliśmy w naszej szkole pana Andrzeja Jagodzińskiego, tłumacza literatury czeskiej i słowackiej, dyplomatę, publicystę, dziennikarza. W swoim wykładzie opowiedział na czym polega praca tłumacza oraz warunkami jakie powinien spełniać. Opowiedział także o swoich przekładach literatury czeskiej i przedstawił fragment swojego tłumaczenia Josefa Škvoreckiego.

2017.09 Nowe książki w bibliotece

po

Z PRZYJEMNOŚCIĄ INFORMUJEMY, ŻE W NAJBLIŻSZYM CZASIE KSIĘGOZBIÓR BIBLIOTEKI SZKOLNEJ WZBOGACI SIĘ O WIELE NOWYCH I CIEKAWYCH POZYCJI. NASZA SZKOŁA OTRZYMAŁA DOFINANSOWANIE W KWOCIE 15000 ZŁ Z NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA.

2017.09 Zaproszenie

UCZNIÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W LEKCJI POPROWADZONEJ PRZEZ TŁUMACZA LITERATURY CZESKIEJ PANA ANDRZEJA JAGODZIŃSKIEGO NA TEMAT „CZY PRZEKŁAD MOŻE BYĆ LEPSZY OD ORYGINAŁU? POLSKIE TŁUMACZENIA PROZY HRABALA, KUNDERY, HAVLA I SKVORECKIEGO” PROSZĘ O ZGŁOSZENIE SIĘ DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. LEKCJA ODBĘDZIE SIĘ 2 PAŹDZIERNIKA.   ZAPRASZAM BEATA JAKUBOWSKA

2017.05 Wspólne czytanie

Pasjonatów czytania zapraszam w dniu 1 czerwca o godz. 10.00 do biblioteki szkolnej na wspólne czytanie. Każdy uczestnik może wybrać  ulubioną lub interesującą książkę spośród tych, które znajdują się w bibliotece lub przynieść własną i zaprezentować ją pozostałym. Sposób zaprezentowania ulubionej książki zależy od Waszej inwencji. Można ją zaprezentować w przebraniu za ulubionego bohatera. Liczę również na ciekawy sposób udokumentowania tego wydarzenia poprzez fotorelację, prezentację lub film. Zainteresowanych proszę o zgłoszenie się do biblioteki szkolnej. Zapraszam Beata Jakubowska

NOWOŚCI W BIBLIOTECE SZKOLNEJ ZAKUPIONE NA WARSZAWSKICH TARGACH KSIĄŻKI 2017 I WYDANE PRZEZ WYDAWNICTWO LITERACKIE

2017.05 Warszawskie Targi Książki

UCZNIÓW, KTÓRZY CHCIELIBY UCZESTNICZYĆ W SOBOTĘ 20 MAJA W WARSZAWSKICH TARGACH KSIĄŻKI PROSZĘ O ZGŁOSZENIE SIĘ DO BIBLIOTEKI

W PROGRAMIE MIĘDZY INNYMI:

PROMOCJA KSIĄŻKI PANI SYLWII GIBASZEK „PROLOG DO SYLWII”

MOŻLIWOŚĆ WYMIANY 5 KSIĄŻEK ZA E-BOOKa

SPOTKANIA Z PISARZAMI PROMUJĄCYMI SWOJE NAJNOWSZE KSIĄŻKI, MIEDZY INNYMI Z HANNĄ KRALL,  JERZYM BRALCZYKIEM, ANDRZEJEM MARKOWSKIM,  KATARZYNĄ GROCHOLĄ, BEATĄ TYSZKIEWICZ, CHARLOTTE LINK, GRAHAMEM MASTERTONEM, FREDERICO MOCCIA,  EWĄ NOWAK, BEATĄ PAWLIKOWSKĄ

SPOTKANIE Z TŁUMACZAMI I MOŻLIWOŚĆ ROZMOWY O TWOJEJ ULUBIONEJ KSIĄŻCE PRZETŁUMACZONEJ PRZEZ NICH NA JĘZYK POLSKI

DLA MIŁOŚNIKÓW ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA SPOTKANIE Z EWĄ CHODAKOWSKĄ

DLA MIŁOŚNIKÓW JĘZYKA FRANCUSKIEGO SPOTKANIE Z WYDAWNICTWEM HACHETTE

GOŚCIEM HONOROWYM TEGOROCZNYCH TARGÓW SĄ NIEMCY

ZAPRASZAM !!!                                            

Beata Jakubowska 

2016.12 Wyniki ankiety dotyczącej czytelnictwa

W związku z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa została przeprowadzona w naszej szkole ankieta przy współpracy z Samorządem Uczniowskim dotycząca zainteresowań czytelniczych uczniów. Jednym z celów Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa jest rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży. Nasza szkoła przystąpiła do tego programu i mamy nadzieję na dofinansowanie zakupu książek do biblioteki szkolnej. Wyniki ankiety będą oczywiście brane pod uwagę przy zakupie nowych pozycji.

wyniki ankiety

2016.05 Wizyta pani Iwony Zimnickiej

20160516_093901

W dniu 16 maja 2016 r. gościliśmy w naszej szkole panią Iwonę Zimnicką, tłumaczkę języka norweskiego, która przetłumaczyła książkę Asne Seierstad „Jeden z nas. Opowieść o Norwegii”. Książka ta jest nominowana do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki. Jest to nie tylko wnikliwy portret Andreasa Breivika, jego dzieciństwa i kształtowania się jego osobowości, ale również norweskich realiów, demokracji, tolerancji i polityki wobec uchodźców. Jest to temat obecnie niezwykle aktualny w związku z problemem uchodźców w Europie oraz oskarżenia państwa norweskiego przez Andreasa Breivika o naruszenie praw człowieka przez trzymanie go w odosobnieniu przez 5 lat podczas odsiadywania kary 21 lat więzienia za popełnioną zbrodnię. Pani Iwona Zimnicka opowiadała o technikach pracy tłumacza i całym procesie pracy, który wymaga nie tylko doskonałej znajomości języka, ale również realiów danego kraju. Jest to praca często żmudna i wymagająca ogromnej pokory zarówno wobec autora, jak i czytelnika. Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury, które zaproponowało to spotkanie w naszej szkole, zaoferowało również wejściówki dla młodzieży na Warszawskie Targi Książki w sobotę 21 maja na Dzień Reportażu. W ramach tego dnia odbędzie się wiele ciekawych spotkań i dyskusji na temat sztuki tłumaczenia oraz spotkań z autorami nominowanymi do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego.

2015.09 Tłumacze ze Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury gośćmi w naszej szkole

30 września, z okazji Międzynarodowego Dnia Tłumacza, gościliśmy w naszej szkole tłumaczy literatury, którzy przybliżyli młodzieży zawód i pracę tłumacza. Pan Adam Lipszyc, tłumacz języka niemieckiego, na przykładzie krótkiego tekstu Franza Kafki, pokazał w jaki sposób tłumacz poszukuje odpowiedniego słownictwa, składni i środków stylistycznych, aby wiernie oddać tłumaczony tekst. Pani Bogusław Sochańska, tłumacz języka duńskiego, przeprowadziła z młodzieżą lekcję na temat „Tłumacz w roli burzyciela utrwalonego wizerunku pisarza. O Andersenie”. Jako autorka ostatniego przekładu „Baśni” Andersena na język polski przedstawiła niektóre różnice pomiędzy swoim tłumaczeniem, a tłumaczeniem poprzednim. Zwróciła uwagę na pułapki, w które może wpaść tłumacz, tłumacząc na przykład z języka trzeciego. Z obu lekcji można było wysnuć wniosek, ze dobry tłumacz jest „niewidoczny” dla czytelnika, wiernie oddaje to, co napisał pisarz nie tylko pod względem doboru słów, ale również charakteru tekstu na tle kultury narodu, z którego wywodzi się pisarz.
Beata Jakubowska