BIP

PEŁNA NAZWA PLACÓWKI:

CXIX Liceum Ogólnokształcące im Jacka Kuronia w Warszawie

DANE TELEADRESOWE:

ul. Złota 58
00-821 Warszawa
tel. 620-11-41
fax.620-27-05

www.lokuronia.edu.pl
e-mail: sekretariat@zlota58.edu.pl

Dyrektor:

mgr Teresa Wesołowska

V-ce Dyrektor:

mgr Zbigniew Wójcik

Dokumenty szkoły:

statut CXIX LO – 01.09.2019

Program wychowawczo-profilaktyczny 17-18

Sprawozdanie finansowe placówki za 2018 roku zostało opublikowane  w Biuletynie Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Wola m.st. Warszawy

CXIX LO Kuronia Bezpieczna_szkola_Procedury_zagrozenie