ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Plan lekcji od 03.09.2019 r.

Kalendarz 2019/2020

Terminarz zebrań z rodzicami 2019/2020

Zapraszamy do zapoznania się z podręcznikami i programami nauczania w roku szkolnym 2019/2020

GODZINY PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA

podręczniki i zestawy programów nauczania klasy po szkole podstawowej

PODRĘCZNIKI-I-ZESTAWY-PROGRAMÓW-NAUCZANIA-KLASY-PO-GIMNAZJUM

Uczniów klas pierwszych prosimy o niekupowanie podręczników do języków obcych, na początku roku zostanie przeprowadzony egzamin, którego wyniki przyporządkują uczniów do grup.