ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Plan klas od 15 października 2018 r.

Terminy konsultacji dla uczniów i rodziców

Terminy zajęć dodatkowych w CXIX Liceum Ogólnokształcącym im. Jacka Kuronia

Kalendarz 2018/2019

Terminarz zebrań z rodzicami 2018/2019

Zapraszamy do zapoznania się z podręcznikami i programami nauczania w roku szkolnym 2018/2019

Klasa 1 a psychologiczno – społeczna

Klasa 1b politologiczna

Klasa 1c dziennikarska

Klasa 1d teatralno – filmowa

Klasa 1e medyczna

Klasa 2a

Klasa 2b

Klasa 2c

Klasa 2d

Klasa 2e

Klasa 3a

Klasa 3b

Klasa 3c

Klasa 3d i 3f

Klasa 3e

Uczniów klas pierwszych prosimy o niekupowanie podręczników do języków obcych, na początku roku zostanie przeprowadzony egzamin, którego wyniki przyporządkują uczniów do grup.