REKRUTACJA

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców w procesie rekrutacji

Oświadczenia i deklaracja wyboru i uczęszczania na zajęcia

W roku szkolnym 2019 / 2020 planujemy otworzyć następujące klasy:

1a (G) / 1f (SP)

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka

języki: angielski + hiszpański lub niemiecki

1b (G) / 1g (SP)

przedmioty rozszerzone: historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski

języki: angielski + hiszpański lub francuski

1c (G) / 1h (SP)

przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

języki: angielski + hiszpański lub francuski

1d (G) / 1i (SP)

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia

języki: angielski + francuski lub niemiecki

1e (G) / 1j (SP)

przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski

języki: angielski + francuski lub niemiecki

G – dla absolwentów gimnazjów

SP – dla absolwentów szkół podstawowych

ZARZĄDZENIE Nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie rekrutacji uczniów (…) na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram rekrutacji 2019-2020

Regulamin rekrutacji 2019 2020 po SZKOLE PODSTAWOWEJ do CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia Regulamin rekrutacji 2019 2020 po GIMNAZJUM do CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia

Zasady rekrutacji po gimnazjum

Zasady rekrutacji po szkole podstawowej

CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia prezentacja 2018

Oświadczenia i deklaracja wyboru i uczęszczania na zajęcia