REKRUTACJA

CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia prezentacja 2018

Regulamin rekrutacji w roku szkolnym 2018 2019 CXIX LO im. Jacka Kuronia

PLAKAT

Oświadczenia i deklaracja wyboru i uczęszczania na zajęcia

Harmonogram działań GIMNAZJALISTY

W roku szkolnym 2018 / 2019 planujemy otworzyć następujące klasy:

Klasa 1A – psychologiczno – społeczna

przedmioty rozszerzone – biologia, WOS

trzeci przedmiot rozszerzony – język polski / chemia / matematyka

przedmiot uzupełniający – psychologia zachowań społecznych

Program nauczania klasy przygotowuje do studiowania na kierunkach: psychologia, filozofia, socjologia, dziennikarstwo, public relations, kulturoznawstwo.

Klasa 1B – politologiczna

przedmioty rozszerzone – historia, WOS

trzeci przedmiot rozszerzony – język polski / język angielski / geografia

przedmiot uzupełniający – prawo w praktyce

Program nauczania klasy przygotowuje do studiowania na kierunkach: politologia, socjologia, prawo, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe, historia, europeistyka.

Klasa 1C – dziennikarska

przedmioty rozszerzone – język polski, WOS

trzeci przedmiot rozszerzony – język angielski / historia / geografia

przedmiot uzupełniający – media w praktyce

Program nauczania klasy przygotowuje do studiowania na kierunkach: dziennikarstwo, filozofia, filologia polska, socjologia, filologie słowiańskie, kulturoznawstwo.

Klasa 1D – teatralno – filmowa

przedmioty rozszerzone – język polski, historia

trzeci przedmiot rozszerzony – język angielski / WOS / matematyka

przedmiot uzupełniający – edukacja filmowa i teatralna

Program nauczania klasy przygotowuje do studiowania na kierunkach: aktorstwo, teatrologia, reżyseria, filmoznawstwo, kulturoznawstwo, filologia polska.

Klasa 1E – medyczna

przedmioty rozszerzone – biologia, chemia

trzeci przedmiot rozszerzony – język angielski / WOS / matematyka

przedmiot uzupełniający – elementy łaciny dla przyrodników

Program nauczania klasy przygotowuje do studiowania na kierunkach: medycyna, farmacja, biochemia, biotechnologia, biofizyka, fizjoterapia.

 

Trzeci przedmiot rozszerzony będzie realizowany w miarę możliwości organizacyjnych szkoły.