00-821 Warszawa, ul. Złota 58,     tef. 22 620-11-41,  fax 22 620-27-05,     e-mail: sekretariat@zlota58.edu.pl

 

Wiadomości

Informacje o szkole

Nasze sukcesy

Klasy

Nauczyciele

Pomoc i doradztwo

 Rada Rodziców

 

Informacje dla:

 

Maturzystów

Kandydatów

Rodziców

Nauczycieli

 

Warto zajrzeć:

 

Biblioteka szkolna

Studio Zlota58

Matematyka w Kuroniu

Chemia w Kuroniu

WLD - Debaty

Teatr STOPA

 

RODO

Przydatne linki

 

Nasz patron

Jacek Kuroń

(3.03.1934-17.06.2004)

 


 

Nasi Partnerzy:

 

Szkoła Sanatoryjna w Wynnykach

(Lwów, Ukraina)

 

 

   

Synergia – wewnętrzne życie komórek

 


 

W dniu 14 listopada 2019 r. pod opieką Pani Katarzyny Sarnackiej i Pani Beaty Jakubowskiej, klasy 2a i 2e uczestniczyły w warsztatach biologicznych w laboratorium BioCentrum Edukacji Naukowej.

Warsztaty w BioCentrum umożliwiły uczniom ugruntowanie i pogłębienie wiedzy z takich dyscyplin jak: biologia molekularna, biochemia, biologia komórki, genetyka i fizjologia człowieka. Uczniowie zdobyli wiedzę o molekularnych podstawach funkcjonowania jądra komórkowego, jako centralnego i nadrzędnego organellum kontrolującego wszystkie procesy zachodzące w komórce eukariotycznej. Poznali również doniosłą rolę mitochondriów dla prawidłowej fizjologii komórki jak i całego organizmu oraz ich udział w detoksykacji i metabolizowaniu trucizn. Dzięki zajęciom uczniowie dostrzegą i zrozumieją efekt synergii we współdziałaniu poszczególnych kompartmentów cytologicznych (mitochondriów, cytoplazmy, błony komórkowej i jądra komórkowego) dla zminimalizowania negatywnego wpływu środowiska zewnętrznego i podtrzymania prawidłowej homeostazy komórki. Zrozumieją też, że wszystkie te procesy mają kapitalny wpływ na nasze zdrowie w życiu codziennym.

Uczniowie mieli okazję samodzielnie wykonać serię obserwacji mikroskopowych preparatów eukariotycznych w różnych etapach podziału komórki oraz wizualizację swoich własnych chromosomów metafazowych. Uczestnicy warsztatów przeprowadzili również doświadczenie, w którym zbadali wpływ używek na upośledzenie procesów utleniania komórkowego w ssaczych liniach komórkowych, jak również w organizmach modelowych Tetrahymena thermophila i Saccharomyces cerevisae.

Zajęcia w BioCentrum były dla uczniów niepowtarzalną okazją poznania tajemnic komórki i doskonałym przygotowaniem zarówno do zajęć biologii oraz egzaminu maturalnego.

 


 

© Copyright - Mariusz Kawecki, CXIX LO im. Jacka Kuronia w Warszawie